Webbplatsens överlägg

Grunda rötter grunda diken

Dikena som vi har grävt är nu snöfyllda. Krävs inte mycket snö för att marken ska se plan ut, dikena är grunda. Blåbär har ett väldigt grunt rotsystem med många tunna rötter. Generellt ligger över 80% av rotmassan grundare än 40 cm djup! Det innebär att dikena som vi fyller med torv inte behöver vara så djupa. Men det gör också att blåbär är väldigt känsliga för uttorkning då de tunna rötterna inte kan hålla någon vattenreserv att tala om och jorden närmast ytan torkar ut väldigt mycket snabbare än djupare ner i marken.

Igensnöade diken

Vi kommer att dra droppbevattning i våra planteringar redan från start. Droppbevattning är relativt kostsamt att anlägga jämfört med sprinklerbaserade system, men gör det enklare att kontrollera exakt vattengiva till plantorna vilket både är bra för att säkerställa att plantorna inte torkar men också för att vattenåtgången minskas jämfört med annan bevattning. Vattenåtgång är en av de största miljöpåverkande faktorerna i bär- och grönsaksodling och självklart ett område där vi vill arbeta för att minimera belastningen på vår närmiljö.

Exempel på utbredning av rotsystemet i 13-åriga plantor av blåbärssorten Coville. Plantbädden är täckt med sågspån vilket till viss del kan ha påverkat resultaten Marktäckning (’mulching’) gör generellt att plantor är mindre benägna att utveckla djupare rotsystem (för att markfukten hålls kvar bättre, egen spekulation?). Å andra sidan så finns det i princip ingen anledning att inte använda marktäckning så resultatet är förmodligen ganska relevant ändå!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll Up